OBAVIJEST >> Dostupan je kalendar dugih priprema subotama za 2023./2024. god. >> Preuzmi kalendar

Za uspješno polaganje državne mature i ostvarenje visokih rezultata na ispitima svakom maturantu su potrebne i kvalitetne pripreme za državnu maturu. VG Matura će svoje polaznike pripremiti za upis na željeni fakultet svojim stručnim vodstvom s dugogodišnjim iskustvom rada na projektima državne mature. Svakom se polazniku osigurava u potpunosti INDIVIDUALIZIRANI pristup.

Ovisno o zahtjevnosti fakulteta koji želi upisati te vremenu kojim raspolaže, svaki maturant može sebi odabrati paket priprema koji mu odgovara satnicom i terminima održavanja.

Obrađuje se gradivo propisano ispitnim katalozima državne mature. Pritom se naglasak stavlja na ona područja koja su u ispitima državne mature najzastupljenija.

Polaznici su aktivno uključeni u nastavu čestim provjerama znanja i domaćim zadaćama. Na taj način se sustavno prati njihov napredak ili poteškoće na koje nailaze.

Bez gubitka vremena na putovanje u Zagreb

Bez dodatnih troškova!

Povoljne cijene i obročna otplata

Renomirani i priznati profesori s iskustvom ocjenjivanja ispita

Besplatne skripte i radni materijali

pripreme u prostorijama „english centra helen doron“, matice hrvatske 3, velika gorica
oblikujmo zajedno
vaše znanje prema zahtjevima ispita
državne mature!
deset godina uspješne provedbe priprema za maturu!